No 첨부 제 목 등록일
17     2017년 목사안수 대상회원 2016-12-06
16     2016년 목사안수대상회원 2015-12-08
15     1호봉 승급 안내 2015-10-13
14     2015년 목사안수 예정회원 2014-12-08
13   성결신문 광고게재(14.11.22일자) 2014-11-20
12     2014년 목사안수 예정회원 2013-12-10
11     107년차 총회휴무안내 2013-05-24
10     2013년 목사안수 예정회원 2012-12-10
9     교역자공제회 임시휴무 안내 2012-11-06
8   호봉승급안내 2012-10-31
 
     1 [2]